Köşe Yazıları
Giriş Tarihi : 01-02-2023 12:58   Güncelleme : 01-02-2023 13:02

KAYNARCA KANDIRA DÖKÜMANLARI

Sakarya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Tülin ÇORUHLU’ nun yeni kitabı çıktı.

KAYNARCA KANDIRA DÖKÜMANLARI

Türklerin yer yüzünde bir ulus oluşturmaya başladıkları zamanlardan bu yana (kabaca M.Ö. 3000-2000 ‘lerden sonra) Dünya Sanat Tarihi ve zanaat tarihine en büyük katkısının olduğu alanlardan biri de dokuma sanatı ve zanaatıdır. Osmanlı döneminden önce Türkmen ve sonra Yörük olarak adlandırılan Türkler kendileri ve bazen de saray için veya kentli Türkler için giyim kuşam, yaygı kilim gibi her
türden dokumaları ürettiler. Bununla birlikte Ahilik ve benzeri teşkilatlarda örgütlenmiş bir sanatkar ve zanatkar kitlesi de söz konusu idi. Türkmen ve Yörük olarak adlandırılan Türkler uç beyleri olarak bilhassa Osmanlı döneminin ilk zamanlarından (14. Yüzyıl başı) itibaren Söğüt, Sakarya, Kocaeli ve çevresine de yerleştikten sonra söz konusu dokuma sanat ve zanaatlarını bu bölgelerde icra ederek belli oranda günümüze de ulaşmasını sağladılar. Değerli Sanat Tarihçisi Dr. Tülin ÇORUHLU’nun tam bir yetkinlikle yazdığı “Kaynarca ve Kandıra Dokumaları” başlıklı bu kitap işte bu önemli Türk dokuma sanat ve zanaatlarının günümüze gelebilmiş ürünlerinin, Kaynarca ve Kandıra’da tespit edilmiş örneklerini kayda geçirerek ve inceleyerek, günümüze ulaştırıyor. Böylece Dr. ÇORUHLU eliyle bu dokumalar kaybolup unutulmaktan kurtulmuş oluyor. Dr. Öğretim Üyesi Tülin ÇORUHLU bu kitapta Bölgenin Tarih, Coğrafyası, Sosyo-kültürel yapısı ve Kırsal Mimarisi yanı sıra kaynak teşkil eden arşiv belgelerinden de konu çerçevesinde söz ediyor. Daha sonra malzeme, kullanılan teknikler ve türlerden bahseden araştırmacı sırasıyla Bez ve kilim örneklerini ve işleme ve dokuma motiflerini ele alarak ve ayrıca tüm konuyu değerlendirerek çalışmasını bir sonuca ulaştırıyor.

Paradikma akademi yayınlarından

Bahtiyar BodurBahtiyar Bodur

Genel Yayın Yönetmeni