Sosyal
Giriş Tarihi : 27-06-2023 13:39

Vatan Partisi Öncü Kadın'dan TC Kimlik Kartı açıklaması

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, TC Kimlik kartlarının değiştirilmesi için açıklama yaptı

Vatan Partisi Öncü Kadın'dan TC Kimlik Kartı açıklaması

ANAYASADAN ÖNCE KİMLİK KARTLARINI DEĞİŞTİRİN

 

2017 yılının başından itibaren, AB Uyum Programı çerçevesinde, eski nüfus cüzdanları değiştirilerek yeni kimlik kartına geçiş yapılmıştır. Kimlik kartlarının rengi, boyutu, elektronik özellikleri çok konuşulmuş olsa da bugüne değin üzerinde durulmayan bir konuyu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

 

Yeni kimlik kartlarında; ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk gibi bütün tanımlamaların İngilizcesi de yazmaktadır. TC kimlik kartlarında İngilizcenin neden kullanıldığı ayrıca tartışılmalıdır. Bugün TC kimlik kartlarındaki cinsiyet hanesine dikkatinizi çekmek istiyoruz. “Cinsiyeti” bölümünde cinsiyetin İngilizce karşılığı olarak “Gender” sözcüğü tercih edilmiştir. Böylelikle, LGBT ideolojisinin temelini oluşturan bir tanım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının kimliğine girmiştir. AK Parti yönetimi, 85 milyon insanımızın TC kimliğine İngilizce “Gender” kavramını yazarak, toplumsal cinsiyeti resmen kabul etmiştir.

 

 

“GENDER” DOĞAL DEĞİL TOPLUMSAL CİNSİYETTİR

 

Gender, biyolojik cinsiyeti değil toplumsal cinsiyeti ifade etmektedir. Biyolojik cinsiyetin İngilizcesi “Sex”, toplumsal cinsiyetin İngilizcesi ise “Gender”dir.

 

Cinsiyet doğaldır, X ve Y kromozomlarıyla belirlenir. Toplumsal cinsiyet ise, doğal cinsiyetin reddidir, ideolojiktir.

 

Toplumsal cinsiyeti savunmak, cinsiyetin beyana dayalı olduğunu savunmaktır. “Kişi kendini nasıl hissediyorsa öyledir”, “kadın ya da erkek bedeninde doğmak önemli değildir, herkes cinsiyetini tercih edebilir, hatta cinsiyetsiz olabilir” tezleri toplumsal cinsiyet ideolojisine aittir.

 

Türkiye’nin en büyük LGBT derneği olan ve kapatılması gereken Kaos-GL, kendi sözlüğünde, toplumsal cinsiyeti şöyle tanımlamaktadır: Toplumsal önyargı haline gelmiş iki sabit cinsiyet kimliği düşüncesinin ötesine geçerek diğer cinsiyetleri ve cinsiyet kimliklerini de içeren bir kavramsallaştırmadır. Görüldüğü üzere, kadın ve erkek dışındaki cinsiyetlerden söz edilmekte, hatta kadın ve erkeği doğal cinsiyet olarak kabul etmenin toplumsal önyargı olduğundan bahsedilmektedir.

 

LGBT hareketine rengini veren Kuir kuramcılara göre de; cinsiyet biyolojik olmadığı için akışkan ve değişkendir, sınırsız cinsel kimlik vardır.

 

 

BEYANA DAYALI CİNSİYETİ KABUL EDİYOR MUSUNUZ?

 

Bilim dışı ve ideolojik bir tanımlama olan toplumsal cinsiyeti, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına sokan AK Parti Hükümetine soruyoruz:

 

Batı’da 100’ün üzerinde toplumsal cinsiyet tanımlanıyor, hatta LGBT hareketi bu cinsiyetlerin pek çoğuna renkli flamalar tasarladı. Siz, beyana dayalı cinsiyeti kabul mu ediyorsunuz?

 

“Gender” kavramını kullandığınıza göre, kadın ve erkek dışındaki, doğal olmayan ve sahte cinsiyetleri TC kimlik kartına işleyecek misiniz? Eşcinsel, transseksüel, çok cinsiyetli, akışkan cinsiyetli, cinsiyetsiz vb. kimlik beyanlarını resmi belgeye geçirecek misiniz?

 

ABD’de bazı eyaletler, kimlik kartlarındaki cinsiyet hanesinde kadın ve erkek dışında üçüncü bir seçeneği mümkün kılmaya başladı. Avrupa ülkelerinde kadın ve erkek dışındaki cinsiyetlerin kimlik kartlarına yazılması gerektiği tartışılıyor. “Gender” kavramını tercih etmek, üçüncü cinsiyet tartışmalarına kapı aralamaktır. Bunu öngöremiyor musunuz?

 

Pasaportlarda “sex” yani doğal cinsiyet ifadesi kullanıldığı halde, kimlik kartlarında “gender” yani toplumsal cinsiyetin tercih edilme sebebi nedir?

 

İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık. Peki, İstanbul Sözleşmesi’nden miras kavramları ne zaman terk edeceksiniz?

 

Aileyi korumak için anayasal düzenleme yapacağınızı söylüyorsunuz. Anayasal düzenlemeyle aile yapımızı koruyalım. Hatta LGBT propaganda ve örgütlenmesini yasaklayan bir yasayla çocuklarımızı, gençlerimizi, insanımızı koruyalım. Ancak, bu ne yaman çelişki! Anayasayı değiştirmeden önce TC kimlik kartlarını değiştirmenizi bekliyoruz.

 

 

GENDER YAZILI KİMLİKLER TOPLANMALI

 

Vatan Partisi; bilimi rehber edinmekte, Dünya’daki gelişmeleri takip etmekte ve LGBT saldırganlığına karşı en ön mevziide mücadele etmektedir. Toplumsal cinsiyet dayatması bugün öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, 1950’lere kadar bilinmeyen toplumsal cinsiyet (Gender) tanımı artık biyolojik cinsiyetin yerine kullanılmaktadır, bu nedenle bazı yayınlarda “Gender” doğrudan “cinsiyet” olarak çevrilmektedir. Yani, çürüyen Batı’nın normali toplumsal cinsiyet olmuştur, doğal cinsiyet unutulmuştur.

 

Bizim normalimiz, toplumsal cinsiyet olamaz!

 

Emperyalizmin silahlı, ekonomik, ideolojik ve kültürel tehditleriyle savaşmakta olan ülkemiz, toplumsal cinsiyet dayatmasına boyun eğemez. Devlet yöneticileri tuzağa düşemez, böylesi vahim hatalara sürüklenemez.

 

AK Parti yönetimi, “Gender” yazılı kimlikleri toplamalı, bütün vatandaşlarımıza kadın ve erkek cinsiyeti dışında cinsiyet dayatması içermeyen kimlikler vermelidir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

 

Meltem AYVALI

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı

Bahtiyar BodurBahtiyar Bodur

Genel Yayın Yönetmeni